About

,,Поново ме хвата досада, она досада коју сам упознао у детињству, углавном недељом, она која ми је разорила младост. Празнина која рашчишћава простор, од које би могао да ме одбрани само алкохол. Али алкохол ми је забрањен, забрањени су ми сви лекови. А ја се још јогуним! Али у чему то истрајавам? Сигурно не у животу. Нисам постао оно што заправо јесам јер сам кукавица. Не бих смео ни да живим ни да се убијем. Увек на пола пута између полуживота и ништавила”

Е. Сиоран.

Ова страница, резервисана је за геополитичке, прозне, филмске, животне и све друге промашаје избеглице и прогнаног лица Сима Крајишника.